Arhiva vesti
                   

KONKURS „SAZNALI NA SEMINARU – PRIMENILI U PRAKSI“ (Rok: 1. decembar 2020)

22. Oktobar 2020.

U cilju razvijanja i promovisanja kulture primene znanja i veština razvijanih na obukama odobrenih programa stalnog stručnog usavršavanja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) poziva zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim/srednjim školama i domovima učenika da učestvuju na nagradnom konkursu „Saznali na seminaru – primenili u praksi” i tako podele iskustva koja su doprinela unapređivanju njihove prakse.

Pozivaju se nastavnici, vaspitači i stručni saradnici da prijave radove koji predstavljaju primere dobre prakse u obrazovno-vaspitnom/vaspitno-obrazovnom radu. Radovi treba da budu inovativni, originalni, da se izdvajaju po ostvarenim efektima, održivosti, uključivanju partnera iz lokalne i/ili šire društvene zajednice.

Rad koji se dostavlja na Konkurs može biti produkt timskog rada ili produkt rada pojedinca.

Rok za dostavljanje prijava je 1. decembar 2020. godine.

Radovi se predaju putem prijavnog formulara, koji je dostupan na https://zavod.edu.rs/upitnik-saznali-na-seminaru-primenili-u-praksi-2020/

Odabrani primeri dobre prakse nalaziće se u elektronskoj bazi na sajtu ZUOV-a. Autori najboljih primera dobre prakse predstaviće svoje radove Centralnoj komisiji, a tri najbolja rada biće nagrađena.

Više informacija o propozicijama konkursa potražite na zuov.gov.rs

Izvor: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Koordinaciono telo