Arhiva vesti
                   

KONKURS „GRADOVI U FOKUSU 2019“

21. Decembar 2018.

U okviru programa Gradovi u fokusu, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije je raspisalo konkurs pod nazivom Gradovi u fokusu 2019, koji pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava  (JLS) da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima, kao i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu. Izabrane JLS će poneti titulu – Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.

Predmet konkursa je podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji odabrane JLS. Godišnje predloge programa JLS će dostavljati u vidu konkursne dokumentacije -projekta.

Opšti ciljevi Programa:

1. Unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama;

2. Obogaćen kulturni život;

3. Podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti;

4. Prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.

Program Gradovi u fokusu doprineće ostvarenju ciljeva Ministarstva koji se odnose na uspostavljanje  kulturne politike koja obuhvata savremeno stvaralaštvo, kulturne industrije, zaštitu i unapređenje kulturnog nasleđa, kao i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.

Podnosilac prijava je isključivo JLS (grad ili opština).

Prilikom izbora JLS vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u roku od 33 dana, od dana objavljivanja konkursa.

Prijava na Konkurs traje od 17. decembra 2018. godine do 18. januara 2019. godine.

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do 15. marta 2019. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Prijave se dostavljaju u dva (2) primerka, poštom na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja

Vlajkovićeva br.3, 11000 Beograd

sa naznakom – Konkurs Gradovi u fokusu 2019

i elektronskim putem, na adresu: gradoviufokusu@kultura.gov.rs

Formular za prijavu i Izjava može se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs
 

Kontakt osoba:

Đurđijana Jovanović

tel: 011 3398 880;

mob: 064 670 5316;

E-mejl: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Izvor: Ministarstvo kulture i informisanja i Koordinaciono telo