Arhiva vesti
                   

KONKURS EVROPSKOG PROGRESA ZA PARTNERSKE PROJEKTE OPŠTINA I ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

22. Mart 2016.

Evropski Progres je objavio drugi poziv za podršku projektima koji će biti realizovani u saradnji sa organizacijama civilnog društva i institucijama lokalnih samouprava, a koji za cilj imaju društveno i ekonomsko osnaživanje ugroženih grupa u 34 opštine u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji. Evropska unija i Vlada Švajcarske će posredstvom Fonda za učešće građana (CIF) podržati ove projekte sa 345.000 evra.

Svi prijavljeni projekti moraće da budu utemeljeni u opštinskim strategijama održivog razvoja i da doprinose jednom od sledećih prioriteta: zapošljavanju, obrazovanju i obuci ugroženih i marginalizovanih grupa; unapređenju jednakog pristupa javnim službama; promociji međuetničkog dijaloga i interkulturalne saradnje; unapređenju transparentnosti u finansiranju lokalnih organizacija  civilnog društva iz finansijskih izvora lokalne samouprave, čime će se poboljšati ukupni nivo dobrog upravljanja u opštini.

Za pojedinačne projekte biće izdvojeno do 15.000 evra po projektu, dok partnerstva treba da obezbede finansijski doprinos od najmanje 10% od vrednosti učešća donatora. Ukupna vrednost projekta ne može biti veći od 25.000 evra.

U okviru prvog CIF poziva odobreno je 20 projekata koji su, između ostalog, doprineli ekonomskom osnaživanju žena, unapređenju dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga, pomogli socijalnu inkluziju građana romske nacionalnosti i osoba sa invaliditetom i promovisali međuetničku toleranciju.

„Kroz Fond za učešće građana želimo da pokažemo da civilno društvo predstavlja ključnog partnera lokalnim samoupravama u rešavanju problema u zajednici, i da takav zajednički rad vodi ka pronalaženju dugotrajnih rešenja problema sa kojima se građani susreću, a posebno onih najranjivijih“, izjavila je Biljana Kerić, saradnica programa za socijalnu uključenost.

Za bespovratna sredstva u okviru ovog poziva mogu da se prijave udruženja i organizacije koje imaju sedište u najmanje jednoj od 34 opštine koje su uključene u program Evropskog  Progresa, uključujući i opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.  Projekti moraju biti sprovedeni u roku od maksimalno deset, a minimalno sedam meseci.

Konkurs je otvoren do 4. maja 2016. godine, a više informacija o  pozivu, kao i dokumentacija za prijavljivanje, dostupne su na veb sajtu Evropskog Progresa http://www.europeanprogres.org/pozivi/sr/

Izvor: Evropski Progres i Koordinaciono telo