Arhiva vesti
                   

KAMPANjA „REAGUJ LjUDSKI” UČI MLADE DA REAGUJU NA NASILjE

26. Januar 2016.

Reaguj ljudski” je regionalna kampanja koja ima za cilj podizanje nivoa svesti mladih o nasilju koje nas okružuje, kao i osnaživanje mladih da reaguju na pozitivan i bezbedan način, da preuzmu aktivnu ulogu u prevenciji i zaustavljanju nasilnih situacija. Iz svakodnevnog života, i iz medija, vidimo da je jedan od većih problema to što ljudi ne reaguju na nasilje koje viđaju i koje se oko njih dešava, ponašaju se kao da ih se ne tiče i često ga samo posmatraju ili čak snimaju mobilnim telefonima, umesto da odreaguju na pravi način i pokušaju da ga zaustave.

Kampanju su do sada obeležili “Nikad jača” konferencija, niz javnih akcija, edukativne radionice i predavanja u srednjim školama, video klipovi, blogovi i video poruke mladih koji su članovi i članice Budi muško” klubova širom regiona.

U Srbiji, kampanju „Reaguj ljudski” sprovodi Centar E8 kao deo programa „Budi muško” koji se bavi edukacijom i uključivanjem mladića i muškaraca u prevenciju nasilja i posebno rodno zasnovanog nasilja, kao i promovisanjem rodne ravnopravnosti i zdravih stilova života.

Obuka za program „Budi muško“se realizuje u okviru projekta "The Gender Roles, Equality, Advocacy and Transformation in Serbian Society" (Rodne uloge, ravnopravnost, zagovaranje i transformacija u srpskom društvu), koji se realizuje u 10 gradova i opština Srbije: Vranju, Leskovcu, Bujanovcu, Novom Pazaru, Prijepolju, Priboju, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi i Pančevu.

Cilj projekta je podržavanje i osnaživanje mladih na lokalnom nivou u bavljenju pitanjima rodno zasnovanog nasilja, društvenih normi, vrednostima rodne ravnopravnosti, nenasilja i tolerancije.

Kampanja i projekat se sprovode uz podršku Američke ambasade u Beogradu, CARE International Balkans, Austrijske razvojne agencije i OAK fondacije.

Izvor: RTV i Koordinaciono telo