Arhiva vesti
                   

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ-PROGRAM PODRŠKE PODIZANjU INOVACIONIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (ROK: 31. DECEMBAR 2019)

25. Oktobar 2019.

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj je raspisao javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije. 

Sredstva su namenjena za realizaciju projekata kojima se implementiraju nove tehnologije i modeli u okviru koncepta „pametnih i bezbednih gradova“koji će život stanovnika u gradovima i opštinama u Republici Srbiji učiniti bezbednijim, jednostavnijim i jeftinijim, a gradove i opštine inkluzivnim, efikasnim i održivim

Opšti cilj Programa je sistemsko unapređenje inovacionih kapaciteta gradova i opština kroz sveobuhvatni pristup digitalnoj transformaciji javnih usluga, privrede i društva koja treba da omogući održivu, efikasniju upotrebu resursa, odgovoran odnos prema životnoj sredini i povećanje kvaliteta života svih građana

Maksimalni iznos po odobrenom projektu iznosi 40.000.000,00 dinara.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ima jedinica lokalne samouprave koja: 

1)   Ispunjava uslove propisane ovim programom,

2)   Priloži elaborat kojim je predviđena implementacija projekta koji doprinosi ispunjenju ciljeva definisanih Programom.

Jedinica lokalne samouprave može podneti jednu prijavu na javni konkurs. Prijava na konkurs ne može biti zajednički podneta od strane više jedinica lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava je do utroška sredstava opredeljenih Programom, odnosno 31. Decembar 2019. Godine. 

Dodatne informacije o konkuru su dostupne na  https://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-podizanju-inovacionih-kapaciteta-jedinica-lokalne-samouprave-na-teritoriji-republike-srbije/

Izvor: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj i Koordinaciono telo