Arhiva vesti
                   

JAVNI KONKURS ZA STIMULISANjE RAZLIČITIH OBLIKA ZAPOŠLjAVANjA, SAMOZAPOŠLjAVANjA I PREDUZETNIŠTVA MLADIH

27. Mart 2019.

Ministarstvo omladine i sporta je objavilo javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih.

Cilj konkursa je unapređenje zapošljivosti i zaposlenosti mladih žena i muškaraca kroz realizaciju aktivnosti planiranih Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do 2020. godine.

Na konkursu može učestvovati udruženje mladih, udruženje za mlade ili njihov savez koji je upisan u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza. 

Raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju programa ili projekta kojima se ostvaruju ciljevi ovog konkursa iznose ukupno 70.000.000,00 dinara. Nije ograničen najviši iznos sredstava za finansiranje ili sufinansiranje od strane Ministarstva po jednom programu ili projektu.

Program ili projekat može trajati najviše sedam meseci, a najduže do 31. decembra 2019. godine.

Aktivnosti programa ili projekata mogu se realizovati na teritoriji jedne ili više jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, nezavisno od sedišta nosioca programa ili projekta.

Rezultati i efekti programa ili projekata moraju biti jasno merljivi, odnosno rezultati programa ili projekta treba da ponude održive mehanizme koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih.

Konkurs je otvoren do 9. aprila 2019. godine.

Pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs zainteresovani mogu uputiti Ministarstvu elektronskom poštom na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs  ili na broj: 011/311-33-19.

Dodatne informacije o konkursu i konkursna dokumentacija su dostupni na  www.mos.gov.rs/vest/objavljeni-javni-konkursi-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora3

Izvor: Ministarstvo omladine i sporta i Koordinaciono telo