Arhiva vesti
                   

JAVNI KONKURS ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA (ROK: 9. AVGUST 2019)

29. Juli 2019.

Ministarstvo omladine i sporta je raspisalo javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora: Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

Pravo učešća na konkursu imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima.

Ciljevi konkursa su:

1. Stvaranje uslova za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, aktivno učešće u društvu, sprovođenje kulturnih sadržaja, neformalno obrazovanje i informisanje prilagođeno potrebama svih kategorija mladih (renoviranje i opremanje omladinskih klubova i drugih prostora za mlade);

2. Stvaranje uslova za promociju i upražnjavanje zdravih i bezbednih stilova života mladih u JLS prilagođeno potrebama svih kategorija mladih (učešće u izgradnji teretana na otvorenom, otvorenih prostora za rekreativne sadržaje, biciklističke, trim staze itd.);

3. Razvijanje jednog ili više programa i uspostavljanje održivih i ekonomičnih servisa za mlade (karijerni servis, info servis, volonterski servis, formiranje savetovališta za zdravlje…).

Rok za dostavljanje predloga programa i projekata je 9. avgust 2019. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalje poštom.

Pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs zainteresovani mogu uputiti Ministarstvu elektronskom poštom na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs ili na broj: 011/311-33-19.

Dodatne informacije o konkursu i konkursna dokumentacija sa smernicama su dostupni na https://www.mos.gov.rs/vest/objavljen-javni-konkurs-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora2b

Izvor: Ministarstvo omladine i sporta i Koordinaciono telo