Arhiva vesti
                   

IZABRANI KORISNICI MONTAŽNIH KUĆA U BUJANOVCU

27. Novembar 2014.

Na trećoj sednici Komisije za izbor korisnika montažnih kuća u Bujanovcu  usvojena je preliminarna lista 10 korisnika koji će dobiti montažne kuće u okviru projekta  „Podrška poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara'' (IPA 12).

Korisnici će dobiti montažne kuće u vlasništvo, a veličina kuća će odgovarati standardima predviđenim Zakonom o izbeglicama.

Montažni objekti će biti podignuti na parcelama u vlasništvu korisničkih porodica: od 10 kuća, osam će se nalaziti u Bujanovcu, jedna porodica će svoj život nastaviti u Smederevu, a jedna u Nišu.
 

Korisničke porodice variraju po veličini - od dvočlanih do šestočlanih domaćinstava.   

Na preliminarnu listu korisnika moguće je uložiti prigovor, nakon čijeg razmatranja će biti usvojena i konačna lista korisnika na sednici planiranoj za kraj novembra.

Projekat realizuje Hausing centar u partnerstvu sa organizacijom IDC i u saradnji sa opštinom Bujanovac i Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, a uz finsaijsku pomoć IPA programa Evropske unije.

Izvor: Hausing centar i Koordinaciono telo