Arhiva vesti
                   

GRANIČNI PRELAZ "PREŠEVO"

1. Novembar 2007.

Građevinska direkcija Srbije d.o.o.
Bulevar Kralja Aleksandra 84, 11000 Beograd
tel: (011) 3209 900, 3209 901; fax: (011) 3209 807
e-mail: office@gds.co.yu

Građevinska direkcija Srbije je zadužena da u ime Republike Srbije,
preuzme prava i obaveze Investitora, za granične prelaze Batrovci i
Preševo, Zaključkom Vlade RS od 31.07.2003. godine. Rekonstrukcija i
izgradnja GP Preševo podrazumeva podizanje nivoa opremljenosti i
potrebnih kapaciteta, kako bi se granični prelaz prilagodio standardima
Evropske unije. U tom cilju Evropska unija (preko Evropske agencije za
rekonstrukciju), donira sredstva za izgradnju i rekonstrukciju dela preleza,
dok sredstva van donacije obezbeđuje Vlada RS.
GP „Preševo“ je prelaz nulte kategorije (Horgoš, Batrovci), nalazi se na
autoputu E-75 i panevropskom koridoru 10, na granici BJR Makedonije.
Novoprojektovano rešenje predviđa novi koncept prelaza tangencijalnog tipa,
umesto postojećeg ostrvskog, sa razgraničenim tehnologijama rada.
Realizacija projekata će se odvijati u 3 tehničko-tehnološke i finansijske faze:
Ia-putnički terminal (finansira EAR)
Ib - deo robno-carinskog terminala (finansira EAR)
IIa – deo robno-carinskog terminala i preostale sadržaje putničkog terminala
(finansira RS)
Izvođenje radova Ia faze, u vrednosti od oko 5 miliona evra, trajaće 14 meseci.
Na putničkom terminalu izgradiće se 8 saobraćajnih traka za dolazeći saobraćaj
(4 za putnička vozila, 2 za autbuse, 2 saobraćajne treke za TIP kamione) i 9
saobraćajnih traka za dolazeći sobraćaj (4 za putnička vozila, 2 za autobuse, 2
saobraćajne trake ze kamione i 1 rezevrna traka za prevoz vangabaritnih tereta),
sa savremenom vertikalnom signalizacijom, odnosno tehnologijom upravljanja,
koja omogućava preraspodelu 4 centralne sobraćajne trake za putnička vozila koja
funkcionišu kao reverzibilne, zavisno od intenziteta saobraćaja.
Projektom druge faze, pbuhvaćena je rekonstrukcija i izgradnja celokupnog
graničnog prelaza, što podrazumeva kompletnu rekonstrukciju postojećeg robnog
terminala i izgradnju nedostajućih sadržaja za potrebe obavljanja savremenih
procedura kontorle veterinarske i fitosanitarne inspekcije.
Tehnologija izvođenja radova Ia faze, podrazumeva nesmetano odvijanje saobraćaja
i funkcionisanje svih službi na graničnom pelazu.
Republika Srbija je za potrebe realizacije ovog složenog projekta obezbedila
potrebna finansijska sredsatva za izradu kompletne planske i tehničke
dokumentacije GP u celini, pribavila u korist RS zemljište za izgradnju
prelaza, kao i sredstva za izgradnju infrastrukturnih objekata, van područja
prelaza, neophodnih za funkcionisanje prelaza u celini.
Tehničku dokumentaciju je izradila Energoprojekt Industrija AD, tehničku
kontrolu projekata izvršio SI CIP, izvođač radova Ia faze su Putevi Užice, a
nadzor nad izvođenjem radova Evropska agencija za rekonstrukciju je poverila
firmi VSEOM.
U stvaranju uslova za otpočinjanje radova na izgrdanji GP aktivno su učestvovali
i dali doprinos Ministartsvo za infrastrukturu, Ministartsvo unutrašnjih
poslova, Ministartsvo finansija, Ministartsvo poljporivrede, šumarstva i
vodoprivrede, Direkcija za imovinu, kao i opština Preševo.

GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE