Arhiva vesti
                   

ELEKTRONSKO ZAKAZIVANjE UPISA I TESTIRANjA PRVAKA POČINjE 28. MAJA

21. Maj 2020.

Beograd - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu su sačinili nove procedure upisa dece u prvi razred osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu.

Kako bi upis dece u prvi razred osnovne škole bio pojednostavljen, na portalu e-Uprava, od 28. maja 2020. godine će biti omogućena usluga e-Zakazivanje termina za upis i testiranje budućih učenika prvog razreda, koja će omogućiti roditeljima i starateljima da jednim odlaskom u školu završe sve u vezi upisa i testiranja dece.

Usluga e-Zakazivanje termina će biti dostupna do 10. jula 2020. godine. Preko aplikacije e-Upis izvršiće se upis učenika u školu, kao i povlačenje neophodnih dokumenata.

Roditelji, staratelji i zakonski zastupnici ne donose nijedan dokument jer će svi podaci biti pribavljeni po službenoj dužnosti elektronskim putem. Roditelj dostavlja školi lekarsko uverenje samo ako je lekarski pregled obavljen pre 16.marta 2020. godine ili kod privatnog lekara.

Upis učenika u prvi razred osnovne škole, u skladu sa zakazanim terminima, obavlja se od 1.juna. do 20. jula.2020. godine. Nakon upisa u školu, istog dana, psiholog škole će testirati učenika. u zakazanom terminu.  

Od 1. aprila roditelji imaju mogućnost da elektronskim putem iskažu interesovanje za upis deteta u prvi razred u određenu osnovnu školu na teritoriji Republike Srbije preko portala e-Uprava.

Izvor: RTV i Koordinaciono telo