Arhiva vesti
                   

Dvodnevna poseta stažista Novom Sadu

9. Mart 2012.

Deset stažistkinja i stažista Programa stažiranja za mlade-pripadnike manjina u ustanovama Republike Srbije bili su 28 i 29. februara u studiskoj poseti Novom Sadu. Prvog dana posete razgovarali su sa Draganom Božanić, Majom Branković-Đunđić i Anitom Beretić iz Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. U ovoj instituciji videli su na koji način pokrajinski organi unapređuju položaj žena u društvu, a najviše u pogledu njihovog zapošljavanja i sprečavalja nasilja u porodici. Nakon sastanka usledilo je razgledanje što je stažistima omogućilo da vide Novi Sad iz „ugla žena“. Prošetali su delovima grada na čije oblikovanje su uticale poznate žene.

U popodnevnim časovima stažisti su se upoznali sa stipendistima Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije ѕa opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa koji studiraju na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu. U razgovoru sa vršnjacima čuli su o dodatnim naporima republičkih organa kojima se unapređuje obrazovanje manjina iz multietničkih opština na jugu Srbije.

Narednog dana posete stažisti su u razgovoru sa zaposlenima u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice imali mogućnost da još više nauče o podsticajima obrazovanja  manjinskih zajednica, a naročito o projektima podrške romskim srednjoškolcima.

Poslednji sastanak stažisti su proveli u kancelariji pokrajinskog Ombudsmana i razgovarali o pravima nacionalnih zajednica i merama koje se preduzimaju u radu sa društveno marginalizovanim grupama, a pre svega sa decom.
Poseta Novom Sadu  doprinela je da stažisti steknu nova iskustva i saznanja iz oblasti zaštite i unapređenja položaja žena, dece i manjinskih zajednica i njihovom obrazovanju. Radom u državnim organima oni stiču neophodna iskustva i znanja koje će kasnije moći da primene. Za njih su organizovane brojne obuke kako bi razvili i nove veštine. Program stažiranja implementira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu  samoupravu  uz podršku Britanske ambasade.