Arhiva vesti
                   

DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC: PODIŽEMO KVALITET PRUŽANjA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

17. Avgust 2022.

Bujanovac – Beograd - Sa ciljem podizanja kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite, bujanovački Dom zdravlja kao jedan od retkih na jugu Srbije koji je 2014. godine dobio akreditaciju, do kraja septembra završiće proces reakreditacije.

Radi razmene iskustava i znanja po pitanju organizacije rada na primarnom nivou, skrininga i preventivnih pregleda, izrade procedura, organizacije rada kovid ambulanti i svih dodatnih kovid procedura, kako je rekla direktorka dr Daliborka Pavlović predstavnici bujanovačke zdravstvene ustanove posetili su Dom zdravlja u Nišu.

„ Predstavnici niškog Doma zdravlja su nam ponudili značajnu pomoć za neko buduće vreme. Radi se o najvećem  Domu zdravlja koji bi trebao da se postavi kao neka krovna institucija primarne zdravstvene zaštite koja će da pruža pomoć manjim domovima zdravlja, da posreduje prema ministarstvu i sam pomaže, naročito ove rubne domove zdravlja“, rekla je dr Pavlović.

Ona je istakla da je radna poseta bila značajna jer krajem septembra bujanovački Dom zdravlja ulazi u proces reakreditacije i u zavisnosti od toga koliko dobro bude odrađena naredna se najavljuje za 3 ili 7 godina.

„Preporuka je da svaka ustanova bude akreditovana, jer se na taj način podiže kvalitet pružanja zdravstvene zaštite u ustanovi i jedna smo od retkih ustanova na jugu Srbije koja je prošla akreditaciju i sad je u procesu reakreditacije“,  kaže dr Pavlović.

Dr Pavlović pojašnjava da sam proces akreditacije podrazumeva da ustanova ima preporučene procedure i standarde i da se toga pridržava u svom radu, a pored podizanja kvaliteta rada i korisnici zdravstvene zaštite dobijaju kvalitetnije usluge.

Radnom sastanku u Nišu pored direktorke Pavlović, prisustvovale su i Marija Dimitrijević glavna medicinska sestra Doma zdravlja,  Milena Nikolić, koordinator procesa akreditacije i glavna medicinska sestra službe Kućne nege i Tanja Tomić, glavna medicinska sestra za kovid.

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove na osnovu primene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada u određenoj oblasti zdravstvene zaštite, odnosno grani medicine.

Akreditaciju, koja je dobrovoljna, vrši Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

Izvor: Bujanovačke, Koordinaciono telo