Arhiva vesti
                   

AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE U BEOGRADU: POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA (ROK: 15.10.2017)

27. Septembar 2017.

Ambasada Republike Češke u Beogradu obaveštava nevladine organizacije registrovane u Srbiji da do 15. oktobra 2017. mogu predati predloge projekata u okviru programa Transformacione saradnje koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Češke.

Projekat mora da odražava tematske prioritete programa, i to:

  1. podrška civilnom društvu, uključujući branioce ljudskih prava;
  2. promocija slobode izražavanja i pristupa informacijama, uključujući slobodu medija;
  3. promocija jednakog i punog političkog i javnog učešća;
  4. podrška izgradnji institucija u oblasti vladavine prava;
  5. promocija jednakosti i nediskriminacije;
  6. promocija ljudskih prava u oblasti zapošljavanja i u kontekstu zaštite životne sredine.

Ambasada preporučuje da se predaju samo projekti koji se sadržinski ne podudaraju sa projektima koje finansira Evropska unija i drugi donatori.

Predviđeni obim projekta je od 8.000  do 12.000 EUR. Predviđeni period realizacije: 1.2.2018–31.10.2018. Projekat mora biti samostalan, odnosno ne sme biti dodatak većeg projekta.

Mole se zainteresovane strane da Formular (XLS, 50 KB) popunjen na engleskom jeziku, koji je dostupan na http://www.mzv.cz/belgrade/sr/spoljna_razvojna_i_transformaciona/poziv_za_podnosenje_predloga_projekata.html,  pošalju na e-mail adresu: belgrade@embassy.mzv, predmet: „TRANSITION PROJECT“ uz naziv organizacije. Za potrebe popunjavanja formulara koristi se kurs češke krune: 1 RSD = 0,2217 CZK.

Ambasada će odgovarajući projekat preporučiti Ministarstvu spoljnih poslova Republike Češke. Na osnovu ocene stručne komisije, Ministarstvo će odlučiti o njegovoj eventualnoj realizaciji. Ambasada će o rezultatu konkursa obavestiti samo podnosioca predloga projekta koji preporuči za realizaciju.

Izvor: Ambasada Republike Češke u Beogradu i Koordinaciono telo