Arhiva vesti
                   

ACT PROJEKAT: GRANTOVI ZA INOVATIVNE PARTNERSKE INICIJATIVE IZMEĐU ORGANIZACIJA GRAĐANSKOG DRUŠTVA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (Rok: 12. februar 2021)

22. Januar 2021.

Projekat Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je objavio Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalne samouprave (JLS).

Poziv ima za cilj promociju i jačanje partnerstava između organizacija građanskog društva i lokalnih samouprava kroz pokretanje, razvoj i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativna rešenja i alate za veće učešće građana u procesima donošenja odluka i za unapređenje pružanja javnih usluga, te bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti.

Poziv ima za cilj i poboljšanje saradnje između građana i donosilaca odluka, kao i promociju uloge novih tehnologija i digitalnih alata u procesu kreiranja javnih politika koje su više orijentisane ka građanima i prate njihove potrebe i zahteve. Kroz ovaj poziv, ACT projekat nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga na lokalnom nivou.

Predlozi projekata za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalnih samouprava će biti podržani u okviru četiri partije:

PARTIJA 1: Inovativna rešenja i alati za učešće građana u procesima donošenja odluka (do 10 grantova)

PARTIJA 2: Inovativna rešenja i alati za pružanje usluga građanima (do 5 grantova)

PARTIJA 3: Inovativna rešenja i alati za monitoring rada organa lokalne samouprave (do 5 grantova)

PARTIJA 4: Demokratski odgovor na posledice izazvane pandemijom COVID-19 (do 10 grantova) 

Posebno se ohrabruje podnošenje predloga projekata koji uvode rodno osetljive pristupe, alate i usluge, kao i one koji se tiču pitanja osetljivih i marginalizovanih grupa, što će biti i dodatno vrednovano.

Osnovne informacije ovog poziva:

  • Ciljna grupa: organizacije građanskog društva (OGD) i jedinice lokalne samouprave (JLS)
  • Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
  • Trajanje pojedinačnih ugovora: 18 meseci
  • Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS: do 30
  • Geografska pokrivenost pozivom: Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija (osim Beograda i Vojvodine)

Detaljne informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekata, koje su dostupne na https://act.org.rs/grants/grantovi-za-inovativne-partnerske-inicijative-izmedu-organizacija-gradanskog-drustva-i-jedinica-lokalne-samouprave/

Izvor: act.org.rs i Koordinaciono telo