Arhiva vesti
                   

7.8. 2008. god

7. Oktobar 2008.

U četvrtak, 7. avgusta 2008. godine, USAID-ov Program za ekonomski razvoj opština (MEGA) je, na inicijativu Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu, organizovao radni sastanak na kome su predstavnici ove tri opštine imali priliku da stručnjacima za lokalni ekonomski razvoj, kao i svojim kolegama, predstavnicima Kragujevca i Loznice, predstave svoje prezentacije za investitore. Cilj sastanka bio je da se, uz pomoć ljudi koji su uspostavili neke od najboljih praksi u privlačenju stranih i domaćih investitora, opštinske prezentacije Preševa, Bujanovca i Medveđe unaprede. Na osnovu dobijenih komentara, opštine će svoje prezentacije završiti u naredne tri nedelje, kada će biti organizovan još jedan sastanak kako bi se one finalizovale. Ovo je jedna od aktivnosti Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije usmerena na podizanje kapaciteta samih opština kako bi mogle da pridobiju investitore u konkurenciji sa ostalim lokalnim saoupravama u regionu.