Arhiva vesti
                   

29. januar 2009.

29. Januar 2009.

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) održala je dvodnevnu obuku za predstavnike mlekara sa juga Srbije radi njihovog unapređenja u menadžmentu, finansijama i marketingu. Prvi kurs je posvećen poslovnom upravljanju, sa posebnim naglaskom na proces prilagođavanja promenama na tržištu. USAID-ov program promoviše ekonomski razvoj kroz podršku malim i srednjim preduzećima na području južne i jugozapadne Srbije. USAID organizuje obuke iz oblasti poslovnih veština, pomoći u uvođenju međunarodnih standarda i uspostavljanju novih poslovnih veza na sajmovima.