Arhiva vesti
                   

20. 11. 2008.

20. Novembar 2008.

Preševo - U okviru projekta NVO "Green World" pod nazivom ,,Za održivu sredinu", u Preševu je od 14. do 16.11.2008.god. održana obuka za učenike gimnazije ,,Skenderbeg'', sa ciljem njihovog osposobljavanja za pisanje projekata i održavanje odnosa sa javnošću, što su veštine neophodne za lakše dobijanje finansijskih sredstava za projekate. Obuku su izveli Redžep Iljazi (menadžer kancelarije SCOPES programa) i Armend Aliu (direktor kancelarije za ekonomski razvoj i preduzetništvo opština Preševo i Bujanovac).

Projekat, koji će trajati deset meseci, je podržala Ambasada SAD u Beogradu. Nosioci projekta su NVO ,,Green World'' iz Preševa i grupa mladih "Junior Achievement". U okviru projekata je predviđena realizacija još jedne obuke, što će grupi od 30 učenika ("Junior Achievement") omogućiti da se informiše o raznim temama koje se odnose na očuvanje životne sredine.

NVO za očuvanje životne sredine ,,Green World'', čiji je cilj očuvanje raznovrsnosti prirode pomoću edukacije, informisanja građana i raznih ekoloških aktivnosti, osnivana je početkom 2005. god. u Preševu, i do sada je realizovala preko deset ekoloških projekata.