Arhiva vesti
                   

17.jul 2008. god

17. Juli 2008.

Nenad Đurđević, Direktor Službe Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medvedja, je imao sastanak sa dvanaest novinara elektronskih i štampanih medija iz opština Preševo i Bujanovac, tokom koga ih je ukratko informisao o aktivnostima i radu Koordinacionog tela.