Arhiva vesti
                   

15.10.2009.godine

15. Oktobar 2009.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava započelo je juče formiranje biračkih spiskova za nacionalne manjine, što će trajati narednih 120 dana, posle čega će biti obavljen izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Početkom sledeće godine će se održati izbori za članove ovih saveta. Prvi put će predstavnike u savetima birati albanska nacionalna manjina koja u Srbiji, bez Kosova i Metohije, prema popisu iz 2002. godine, ima oko 61.000 pripadnika.

Državni sekretar Aniko Muškinja-Hajnrih kaže da nacionalni saveti omogućavaju predstavnicima nacionalnih manjina da odlučuju u oblastima obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe pisma i jezika. „Manjine preko saveta, pored ostalog, mogu da utiču na izbor članova školskih odbora u školama u kojima se nastava izvodi na jeziku te nacionalne manjine i da daju mišljenje o kandidatu za direktora.”

Saveti se finansiraju iz budžeta Republike Srbije preko Ministarstva za ljudska i manjinska prava. „Saveti dobijaju mesečni iznos, u zavisnosti od brojnosti, i u zavisnosti od dogovora Koordinacije nacionalnih saveta, zajedničkog neformalnog tela tih saveta”, rekla je Aniko Muškinja-Hajnrih.