Arhiva vesti
                   

13 KONKURSA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

28. Februar 2020.

Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala 13 konkursa za zapošljavanje, koji su sledeći:

1. Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2020. godini  (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_nezaposlenima_za_dodelu_subvencije_za_samozapo_ljavanje_u_2020._godini.cid64120?page=0 )

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 28.04.2020. godine.

2. Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2020. godini (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru_ne_prakse_u_2020._godini.cid64113?page=0 )

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

3. Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2020. godini (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_u_2020._godini.cid64112?page=0 )

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

4. Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2020. godini (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_refundaciju_tro_kova_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom_koje_se_zapo_ljavaju_pod_posebnim_uslovima_u_2020._godini.cid64117?page=0 )

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

5. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2020. godini   (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_za_potrebe_poslodavca_za_zaposlenog_u_2020._godini.cid64109?page=0 )

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

6. Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija u 2020. godini (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_pripravnika_za_nezaposlena_lica_sa_visokim_nivoom_kvalifikacija_u_2020._godini.cid64111?page=1 )

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

7. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2020. godini  (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nezaposlene_osobe_sa_invaliditetom_u_2020._godini.cid64116?page=1 )

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 31.03.2020. godine.

8. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini  (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nezaposlena_lica_u_2020._godini.cid64119?page=1 )

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 31.03.2020. godine.

9. Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2020. godini (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_subvenciju_zarade_za_osobe_sa_invaliditetom_bez_radnog_iskustva_u_2020._godini.cid64118?page=1 )

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

10. Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2020. godini (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_nezaposlenima_romske_nacionalnosti_za_dodelu_subvencije_za_samozapo_ljavanje_u_2020._godini.cid64121?page=1 )

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 28.04.2020. godine.

11. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2020. godini (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_na_zahtev_poslodavca_u_2020._godini.cid64108?page=2 )

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

12. Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa srednjim nivoom kvalifikacija u 2020. godini (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_pripravnika_za_nezaposlena_lica_sa_srednjim_nivoom_kvalifikacija_u_2020._godini.cid64110?page=2 )

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

13. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2020. godini (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_poslodavcima_za_dodelu_subvencije_za_zapo_ljavanje_nezaposlenih_lica_iz_kategorije_te_e_zapo_ljivih_na_novootvorenim_radnim_mestima_u_2020._godini.cid64122?page=2 )

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje i Koordinaciono telo