Arhiva vesti
                   

1.11.2010. god.

1. Novembar 2010.

Obrazovanje Albanaca na jugu Srbije

Galip Bećiri, predsednika Nacionalnog saveta Albanaca, kaže da u južnoj Srbiji postoji gorući problem udžbenika na albanskom jeziku, uključujući i bukvar za prvake.

Danijela Nenadić, zamenica direktora Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa,  unapređenje obrazovanja na jugu Srbije vidi kao  strateški cilj:
„Unapređenje obrazovanja na jugu Srbije, za pripadnike svih etničkih zajednica, strateški je prioritet Koordinacionog tela, s obzirom na to da je obrazovanje ključ napretka sve tri opštine, ali i jedan od nezaobilaznih mehanizama za uključivanje zajednica u političke i društvene tokove na lokalnom i na nivou Republike Srbije“.

Prema rečima Danijele Nenadić Koordinaciono telo je pokrenulo niz inicijativa u saradnji sa Ministarstvom prosvete.

„Dva prosvetna inspektora za nastavu na albanskom jeziku počeće da rade u narednih mesec dana. To je izuzetno važan korak u podizanju kvaliteta nastave na albanskom jeziku. Koordinaciono telo ima stalan dijalog sa Ministarstvom prosvete, a prioritet je svakako obezbeđivanje udžbenika za nastavu na albanskom jeziku. U saradnji sa Nacionalnim savetom Albanaca, Koordinaciono telo je pokrenulo inicijativu za uvoz bukvara iz Albanije. Poštujući procedure propisane u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, Nacionalni savet je predložio bukvar iz Albanije. U toku je procedura odobravanja ovog udžbenika, pa bi prvaci koji slušaju nastavu na albanskom jeziku trebalo da bukvar dobiju u narednih mesec dana. Napominjemo da je ovo prvi, izuzetno važan korak u kojem je inicijativu preuzeo Nacionalni savet Albanaca, koji po zakonu ima pravo da predlaže udžbenike na jeziku nacionalne manjine“ ističe Nenadić.

Sagovornica takođe dodaje da Koordinaciono telo podstiče formalno i neformalno obrazovanje na jugu Srbije.
„Ministarstvo prosvete, u saradnji sa Koordinacionim telom, nastavlja da bude angažovano na rešavanju problema udžbenika za nastavu na albanskom jeziku, a izdavačka kuća "Klet" prevodi na albanski jezik matematiku od 5. do 8. razreda.

Očekujemo da u naredne dve godine, uz inicijativu Nacionalnog saveta Albanaca, budu pripremljeni svi drugi udžbenici“, ističe Danijela Nenadić.