Feb 9, 2009

Russian Ambassador, Alexander Konuzin's visit to the South Serbia (2-3. February 2009)

më shumë

Feb 19, 2009

Takimi i komisarit të lartë të OSBE-së për pakicat kombëtare, Knut Volebek, me Shërbimin e Trupit Koordinues, 19 shkurtë 2009

më shumë

Mar 17, 2009

Poseta ministra poljoprivrede Sase Dragina Bujanovcu i donacije za Presevo, Bujanovac i Medvedju, 17.3.2009.

më shumë

Mar 27, 2009

Nënshkrimi i marrëveshjes mbi principet e rekonstruimit të Trupit Koordinues për komunat e Preshevës, Bujanoci dhe Medvegjës, 27 mars 2009

më shumë

Apr 30, 2009

The opening of the Fourth International Agricultural Fair in Bujanovac, April 28, 2009

më shumë

May 6, 2009

Aventurat e Petar Panit në Bujanoc dhe Preshevë, 28.04.2009

më shumë

May 13, 2009

Ministri i Kulturës për vizitë Bujanocit, 12 maj 2009

më shumë

May 28, 2009

Takimi i dytë i Kryesisë së Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, 26 maj 2009

më shumë

May 28, 2009

Takimi me Mbrojtësin e qytetarëve (Ombudsmanin) Sasha Jankoviq, 26, maj 2009

më shumë

Jun 11, 2009

Qfaqja e përrallës muzikore „Peca dhe Ujku“ në Bujanoc dhe Mdvegjë - 11. qershor 2009.

më shumë

Sep 3, 2009

Mjete shkollore falas për nxënësit e klasëve të para në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë

më shumë

Sep 10, 2009

Mbledhja e tretë e Kryesisë së Trupit koordinues për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, 10 shtatorë 2009

më shumë

Oct 12, 2009

HAPJA E FAKULTETIT NË MEDVEGJË, 12. tetorë 2009

më shumë

Nov 3, 2009

Bashkëpunimi i Trupit Koordinues me Forumin Rinor për edukimin e Romëve (OFER)

më shumë

Nov 24, 2009

Bursistët e Trupit Koordinues në Beograd

më shumë

Dec 16, 2009

,,Ti dhe unë jemi ne'' - teatri i vogël ,,Dushko Radoviq''

më shumë

 

 

 

 
homescontents