Feb 9, 2009

Russian Ambassador, Alexander Konuzin's visit to the South Serbia (2-3. February 2009)

më shumë

Feb 19, 2009

Takimi i komisarit të lartë të OSBE-së për pakicat kombëtare, Knut Volebek, me Shërbimin e Trupit Koordinues, 19 shkurtë 2009

më shumë

 

 

 

 
homescontents