Takimi i komisarit të lartë të OSBE-së për pakicat kombëtare, Knut Volebek, me Shërbimin e Trupit Koordinues, 19 shkurtë 2009 - Galeria