Ministri i Kulturës për vizitë Bujanocit, 12 maj 2009 - Galeria