Oct 8, 2014

Hapja solemne e vitit shkollor 2014/2015, gjeneratës së parë, dytë, tretë dhe katërt të studenentëve të Paraleles së Fakultetit Ekonomik të Suboticës në Bujanoc

më shumë