May 21, 2014

Ndihma e Medvegjës, Bujanocit dhe Preshevës për të rrezikuarit nga vërshimet

më shumë

Jun 30, 2014

Shkolla e gjuhës serbe - Ndarja e diplomave 2014

më shumë

Sep 30, 2014

ËSHTË PREZENTUAR STUDIMI MBI MUNDËSITË E AVANSIMIT TË MËSIMDHËNIES DHE ARSIMIMIT TË SERBISHTËS SI GJUHË JOAMTARE

më shumë

Oct 8, 2014

Hapja solemne e vitit shkollor 2014/2015, gjeneratës së parë, dytë, tretë dhe katërt të studenentëve të Paraleles së Fakultetit Ekonomik të Suboticës në Bujanoc

më shumë

Jan 30, 2014

Tribunë pubike “Serbija në rrugën drejt Unionit Europian“

më shumë

Jan 31, 2014

Ceremonia e hapjes së maternitetit në Preshevë është më - 31.01.2014

më shumë

Apr 25, 2014

Nënshkrimi i Memorandum Mirëkuptimit rreth ndërtimit të objektit të Fakultetit Ekonomik në Bujanoc

më shumë