Jan 21, 2010

Vizita e Ministrit Milan Markoviq në Medvegjë 21. 01. 2010

më shumë

Jan 22, 2010

EKSTET SHKOLLORE PËR FAKULTETET NË MEDVEGJË

më shumë

Feb 2, 2010

SHKOLLA MULTIETNIKE E BASKETBOLLIT NË BUJANOC

më shumë

Feb 19, 2010

Prezentimi i rezultateve preleminare të studios së vizibilitetit, 18.02.2010

më shumë

Feb 26, 2010

Press-konferenca mbi qëndrimine çfaqjes ,,Ti dhe Unë jemi Ne'' në Vojvodinë

më shumë

Mar 8, 2010

Prezentimi i rezultateve preliminare dhe konkluzionet e Studios së vizibilitetit, 3 mars. 2010

më shumë

Mar 16, 2010

Diskriminimi është e kaluar

më shumë

Apr 8, 2010

KRYETARI I REBUBLIKËS SË SERBISË BORIS TADIQ HAPI MINIERËN LEQE NË MEDVEGJË

më shumë

May 24, 2010

TI DHE UNË JEMI NE - TË И ЈА СМО МИ“ TË SUKSESSHËM NË TRSHIQ

më shumë

Jun 2, 2010

Trupi Koordinues ndihmon mbjelljet pranverore në fshatin Levosovë

më shumë

Jun 2, 2010

Klubi basketbollistik multietnik në Bujanoc

më shumë

Jun 21, 2010

Takimi i përfaqësuesve të kooperativës bujqësore ,,Jug Levosoje’’ me zëvendësministrin e bujqësisë dhe me përfaqësuesit e qumështores së Shabacit 16.06.2010.

më shumë

Jul 9, 2010

BANESA PËR TË SHPËRNGULURIT DHE FAMILJET E RREZIKUARA NË MEDVEGJË 08. 07. 2010.

më shumë

Jul 14, 2010

Kryetari i trupit Koordinues ministri Milan Markoviq është takuar me kryetarin e këshillit Nacional të Shqiptarëve Galip Beqirin

më shumë

Sep 7, 2010

HAPET TERENI SPORTIV DHE KUZHINA E NXËNËSVE NË FSHATIN LEVOSOJE NË KOMUNËN E BUJANOCIT

më shumë

Sep 8, 2010

KRYETARI I TRUPIT KOORDINUES DJE U DHUROI MJETE SHKOLLORE NXËNËSVE TË KLASAVE TË PARA

më shumë

Oct 25, 2010

Nënshkruhet marrëveshja për qeverisjen multietnike në Bujanoc

më shumë

Dec 15, 2010

ÇFAGJA TEATRALE “TI DHE UNË JEMI NE” MYSAFIR NË SLLOVENI

më shumë