Mbledhja e tretë e Kryesisë së Trupit koordinues për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, 10 shtatorë 2009 - Galeria