Jan 13, 2020

Predstava „Zajednički san“ deca iz Bujanovca za štićenike Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine „Jovan Jovanović Zmaj“ – 26.12.2019.

më shumë

Jan 22, 2020

Takimi i punës i kryetariit Trupit Koordinues dhe ambasadorit të SHBA-së - 20.01.2020

më shumë

Jun 10, 2020

Shkollave në Bujanoc iu janë ndarë 195 pajisje - tabletë

më shumë

 

 

 

 
homescontents