Predstava „Zajednički san“ deca iz Bujanovca za štićenike Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine „Jovan Jovanović Zmaj“ – 26.12.2019. - Galeria