Shkollave në Bujanoc iu janë ndarë 195 pajisje - tabletë - Galeria