Takimi i tretë i punës rreth asistencës humanitare në Rrethin e Pçinjës - Qershor 2016 - Galeria