Janë dhënë 233 bursa nga Trupit Koordinues për nxënësit e shkollave të mesme nga komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës - Galeria