Dokumentet tjera
                   

Dokumentet tjera

DOKUMENTACIONI I CILI DUHET TË DORËZOHET ME KËRKESËN PËR NJOHJEN E DOKUMENTEVE TË SHKOLLIMIT TË LARTË PËR ARSYE PUNËSIMI

Studimi mbi mundësitë e avansmit të mësimdhënies dhe mësimit te gjuhës serbe si gjuhë joamtare në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë

MIR2 raporti për peridhën qershor-gusht 2007 (PDF)

MIR2 raporti për periudhën dhjetor 2006 – shkurt 2007 (PDF)

PROGRAMI I STABILITETIT EKONOMIK DHE I SIGURISË DHE ZHVILLIMIT EKONOMIKO – SOCIAL TË KOMUNAVE PRESHEVË, BUJANOC DHE MEDVEGJË PËR PERIUDHËN PREJ 01.01.2005 DERI MË 31.12.2007 (PDF)

MIR2 raporti për periudhën shtator – nëntor 2006 (PDF)

MIR2 raporti për periudhën qershor – gusht 2006 (PDF)

MIR2 raporti për periudhën mars – maj 2006 (PDF)

MIR2 raporti për periudhën dhjetor 2005 – shkurt 2006 (PDF)

Raporti mbi punën gjatë periudhës janar – qershor të vitit 2006

PLANET E VEPRIMIT TË GRUPEVE KOORDINUESE PËR VITIN 2006 (PDF)

RAPORTI MBI PUNËN E TRUPIT KOORDINUES, KËSHILLIT TË MINISTRAVE DHE QEVERISË PËR KOMUNAT PRESHEVË, BUJANOC DHE MEDVEGJË.

VENDIMI PËR RIKONSTRUIMIN E TRUPIT KOORDINUES TË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SËRBISË PËR KOMUNAT PRESHEVË, BUJANOC DHE MEDVEGJË.

Shkarkojeni datotekën:

2005
2004
2000-2003