Vendimi i Qeverisë
                   

Vendimi i Qeverisë

Vendimi i Qeverisë 2015:

Vendimi i Qeverisë përfitimet sociale 2015
Merreni dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

 

Vendimi i Qeverisë 2014:

 

Vendimi i Qeverisë subvencionet 2014
Merreni dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

 

Vendimi i Qeverisë 2013:

Vendimi i Qeverisë përfitimet sociale 2013
Merreni dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

Vendimi i Qeverisë subvencionet 2013
Merreni dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

Vendimi i Qeverisë organizatat (shoqatat) 2013
Merreni dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)


Vendimi i Qeverisë 2012:

Vendimi i Qeverisë përfitimet sociale 2012
Merreni dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

Vendimi i Qeverisë subvencionet 2012
Merreni dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

Vendimi i Qeverisë organizatat (shoqatat) 2012
Merreni dokumentin (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)