Buxhet
                   

Buxhet

RISHIKIMI I MJETEVE TË APROVUARA DHE TË SHPENZUARA TË SHËRBIMIT TK
01.Januar – 31. Dhjetor 2014
Merreni dokumentin (xls)

RISHIKIMI I MJETEVE TË APROVUARA DHE TË SHPENZUARA TË SHËRBIMIT TK
01.Januar – 31. Dhjetor 2013
Merreni dokumentin (xls)

RISHIKIMI I MJETEVE TË APROVUARA DHE TË SHPENZUARA TË SHËRBIMIT TK
01.Januar – 31. Dhjetor 2012
Merreni dokumentin (xls)

RISHIKIMI I MJETEVE TË APROVUARA DHE TË SHPENZUARA TË SHËRBIMIT TK
01.Januar – 31. Dhjetor 2011
Merreni dokumentin (xls)