Zyrja në Preshevë
                   

Zyrja në Preshevë

Zyrtar në zyren e Trupit Koordinues në Preshevë

Selami Bektashi

e-mail: selami.bektashi@kt.gov.rs

Zyrja në Preshevë

Adresa
Rr Save Kovaqeviq, nr 12

Telefonat:
017 860 842
017 860 843 (sekretariati)
017 860 844 fax
Email: office.presevo@kt.gov.rs