Nënkryetarët
                   

Nënkryetarët

Sima Gazikaloviq

Nënkryetarë me detyrë
biografi
 
Nebojsa Arsic

Kryetar i komunës Medvegjë
Nënkryetarë me detyrë
biografi
 
Shqiprim Arifi
Kryetari i komunës së Preshevës
biografi
 
Shaip Kamberi

Kryetar i komunës Bujanocit
Nënkryetarë me detyrë
biografi