Kryetarë Trupit Koordinues
                   

Kryetarë Trupit Koordinues

Prof.Dr.Zoran StankoviqProf.Dr.Zoran Stankoviq

Kryetar i Trupit Koordinues i Qeveris së Republikës Sërbis për komunën e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës