Zyrja në Bujanoc
                   

Zyrja në Bujanoc


Adresa
Rr Karagjorxhe Petroviq nr 115

Telefonat:
017/854 600
017/854 601 (sekretariati)
017/854 602 tel/fax
017/854 604 fax
Email: office.bujanovac@kt.gov.rs