Shërbimi i Trupit Koordinues
                   

Shërbimi i Trupit Koordinues

Shërbimi i Trupit Koordinues është organ me seli në Beograd dhe me zyret e saj në Bujanoc dhe Preshevë. Roli i Shërbimit është  realizimini i politikës së Kryesisë së Trupit Koordinues dhe i qeverisë së Republikës së Sërbisë me qëllim të realizimit të politikës së zhvillimit ekonomiko shoqëror dhe jetës sa më kualitative të qytetarëve të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. Drejtoresh e Shërbimit të Trupit Koordinues është Danijella Nenadiq.
 

 

Nenad Mitroviq
Drejtoresh e Shërbimit të Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë
biografia
 
Jellena ÇolliqJellena Çolliq
Zëvendësedrejtoresh së Shërbimit të Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë
biografia
 
Jellena MarjanoviqJellena Jaksiq
Ndihmëse drejtoresh së Shërbimit të Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë
biografia