Shkolla e gjuhës serbe
                   

Shkolla e gjuhës serbe

Shërbimi i Trupit Koordinues në vitin 2012 ka fituar donacion nga Ambasada e Britanisë së Madhe, për organizimin shtatëmujor dhe papagesë të Shkollës së gjuhës serbe për të rinjët nga mosha  15 – 30 vjeçare. Shkollën e kanë kaluar 250 kandidatë nga Bujanoci dhe Presheva.

Edhe në vitin 2013, Shërbimi i Trupit Koordinues ka organizuar Shkollën e gjuhës serbe, ndërsa numri i kandidatëve të paraqitur është 260, i cili numër është shumë më i madh nga ai që është pritur.

Në të dyja ciklet, në konkursin e shkollës së gjuhës janë zgjedhur profesoreshat, të cilat me bashkëpunim me asistëntët të komunitetit shqiptar, i ndihmojnë të rinjëve nga dy komunat që sa më shpejt dhe në mënyrë sa më interesante ta mësojnë dhe zhvillojnë gjuhën. Për të gjithë këta kandidatë janë siguruar tekstet nga Instituti për gjuhë të huaja nga Beogradi.

Ky është një projekt shumë i rëndësishëm për rritjen e nivelit të njohurive të gjuhës serbe, i cili  është një parakusht i domosdoshëm për promovimin e arsimimit të vazhdueshëm në Republikën e Serbisë,  punësimit dhe integrimit të shqiptarëve.

Studimin mbi mundësitë e avansmit të mësimdhënies dhe mësimit te gjuhës serbe  si gjuhë joamtare në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë mund t'a shkarkoni këtu