Visoko obrazovanje
                   

Visoko obrazovanje

Služba Koordinacionog tela je posvećena razvoju i omogućavanju dostupnosti visokog obrazovanja na jugu Srbije. Kako bi bile zadovoljene potrebe građana tri opštine za nastavkom obrazovanja fakulteti u nišu i subotici i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uz podršku Službe Koordinacionog tela i u saradnji sa lokalnim samoupravama, otvorili su najpre odeljenja Ekonomskog i Pravnog fakulteta niškog univerziteta u Medveđi, a potom i odeljenje Ekonomskog fakulteta novosadskog univerziteta u Bujanovcu.

Naučni profili otvorenih odeljenja definisani su u skladu sa iskazanim potrebama građana ovih opština i njihovim mogućnostima pronalaska posla, u saradnji i uz podršku lokalnih samouprava i drugih važnih činilaca.

Odeljenja Ekonomskog i Pravnog fakulteta niškog Univerziteta u Medveđi

U oktobru 2009. godine u Medveđi su otvorena odeljenja Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. Studenti iz albanske zajednice nastavu slušaju uz obezbeđen simultani prevod predavanja. Njima je omogućeno da sve testove i kolokvijume polažu na maternjem jeziku, a Služba Koordinacionog tela je obezbedila prevode svih knjiga na albanski jezik.

Služba Koordinacionog tela omogućila je štampanje prvog srpsko-albanskog Pravnog leksikona koji je studentima odeljenja Pravnog fakulteta u Medveđi od izuzetne pomoći u savladavanju pravnih pojmova.

Studente ova dva odeljenja, koji upišu narednu godinu studija, Služba Koordinacionog tela pomagala je dva puta godišnje sa jednokratnim stipendijama u iznosu od 7.000 dinara.

Od osnivanja na ova dva odeljenja upisano je pet generacija studenata.

Studija izvodljivosti o razvoju visokog obrazovanja u Preševu i Bujanovcu

Studija izvodljivosti rezultat je projekta „Reforma obrazovne politike na jugu Srbije“, čiji je cilj analiza obrazovnog sistema u Republici Srbiji, uz sagledavanje komparativnih iskustava iz regiona. Studija je predvidela moguće scenarije razvoja visokog obrazovanja u Bujanovcu i Preševu istakavši da ono treba da se odvija u institucionalnom okviru Republike Srbije, po mogućnosti u okviru postojećih visokoškolskih ustanova u zemlji.

Konačnoj verziji Studije prethodile su dve javne rasprave, u Bujanovcu i Beogradu, na kojima su predstavljeni preliminarni zaključci. U raspravi u kojoj su učestvovali predsednici tri opštine, narodni poslanik Riza Halimi i predsednici skupština opština Preševo i Bujanovac, iznete su konstruktivne primedbe na neke od zaključaka Studije, ali i većinski stav da je Studija korak u dobrom pravcu.

Jedna od preporuka Studije je formiranje radne grupe koja će se angažovati u radu na otvaranju visokoškolskih ustanova u Bujanovu i Preševu. 

Izradu studije je iniciralo i finansijski, logistički i stručno pomogla Služba Koordinacionog tela, uz podršku ambasade Velike Britanije, Fonda za otvoreno društvo i Balkanskog fonda za demokratiju.

Studiju izvodljivosti možete preuzeti ovde

Odeljenje Ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu

Na osnovu preporuka iz Studije izvodljivosti ministar prosvete i nauke je 2010. godine formirao radnu grupu za rešavanje pitanja iz oblasti visokog obrazovanja u Bujanovcu i Preševu. Radnu grupu činili su predstavnici Ministarstva prosvete i nauke, Službe Koordinacionog tela, Nacionalnog saveta Albanaca, domaći ekspert za visoko obrazovanje i predstavnici kancelarije Visokog komesara za nacionalne manjine iz Haga (OEBS).

Na osnovu preporuka radne grupe Ekonomski fakultet iz Subotice Univerziteta u Novom Sadu oktobra 2011. godine otovorio je odeljenje fakulteta u Bujanovcu. Nastava na odeljenju odvija se dvojezično: studenti srpske i romske zajednice nastavu pohađaju na srpskom, dok studenti iz albanske zajednice nastavu pohađaju i na albanskom jeziku. Ekonomski fakultet u Subotici potpisao je Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom Državnog Univerziteta u Tetovu (Republika Makedonija), te nastavu na albanskom jeziku izvode profesori i asistenti iz Tetova. Nastavni plan i program omogućava albanskim studentima da od ukupno 32 predmeta 14 slušaju na maternjem jeziku i da na albanskom jeziku pišu diplomski rad. Za sve ove predmete Služba Koordinacionog tela obezbedila je prevod udžbenika na albanski jezik. Studenti studiraju po akreditovanom programu marketing, a očekuje se da još dva smera dobiju akreditaciju: finansije, bankarstvo i osiguranje i agroekonomija i agrobiznis.

Dva koordinatora su studentima stalno dostupna za sva pitanja tokom studiranja i to za studente koji nastavu pohađaju na srpskom, odnosno za studente koji pohađaju nastavu i na albanskom jeziku.

Obezbeđivanje i održavanje visokog kvaliteta nastave na ovoj visokoškolskoj ustanovi jedan je od prioriteta svih aktera koji podržavaju razvoj visokog obrazovanja na jugu Srbije. Stoga je na predlog Kancelarije visokog komesara za nacionalne manjine formiran Odbor zaniteresovanih strana čiji je zadatak da daje preporuke u svrhe postizanja navedenog cilja. Ovo telo čine predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Službe Koordinacionog tela, Ekonomskog fakulteta iz Subotice, opštine Bujanovac, Nacionalnog saveta Albanaca, misije OEBS, Kancelarije visokog komesara za nacionalne manjine, Delegacije Evropske unije i grupe Prijatelji juga Srbije.

Od strateškog je interesa postizanje uslova za dalje funkcionisanje ove visokoškolske jedinice. Radi ostvarenja tog cilja, najvažniji projekat je izgradnja zgrade odeljenja u Bujanovcu. Program evropskog partnerstva sa opštinama (EU Progres) zadužen je za izradu analize koja će dati smernice za dalji rad u svrhe unapređenja visokog obrazovanja u Bujanovcu.

Stipendiranje mladih za studiranje na Univerzitetu u Novom Sadu

Služba Koordinacionog tela od 2011. godine stipendira mlade iz opština Bujanovac i Preševo koji žele da studiraju na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu. Pravo na stipendiju imaju mladi iz dve opštine starosti od 18 do 22 godine, koji su tokom školovanja postigli odličan ili vrlo dobar uspeh.   

Prve godine realizacije programa stipendiranja na konkurs se prijavilo 23 mladih iz Bujanovca i Preševa. Komisija za dodelu stipendija odabrala je 13 mladih iz dve opštine od toga 6 iz srpske i 7 iz albanske zajednice. Prijemne ispite položilo je 11 kandidata – 6 iz srpske i 5 iz albanske zajednice. U 2012. godini na konkurs se prijavilo 46 kandidata, a komisija je odabrala njih 21, od čega je 11 kandidata albanske nacionalnosti. Prijemne ispite položilo je 21 kandidata – 10 iz srpske i 11 iz albanske zajednice. U 2013. godini prijavilo se 52 kandidata za stipendije. Prijemne ispite položilo je 12 kandidata – 6 iz srpske, 5 iz albanske i 1 iz romske zajednice.

Za sve kandidate iz albanske zajednice kojima srpski nije maternji jezik Služba Koordinacionog tela svake godine organizuje kurs srpskog jezika, kako bi lakše položili prijemne ispite.

Stipendiranjem mladih iz multietničkih opština na jugu Srbije učinjen je novi korak u realizaciji programa Vlade Republike Srbije za njihovu dalju integraciju u društveni život zemlje.

Projekat je realizovan uz podršku Vlade AP Vojvodine, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Rektoratom Univerziteta u Novom Sadu. Ovu inicijativu Službe Koordinacionog tela podržalo je i Ministarstvo prosvete i nauke.