Rad sa udruženjima
                   

Rad sa udruženjima

Podrška inicijativama udruženja jedan je od prioriteta Koordinacionog tela u proteklih pet godina. Među prvima smo prepoznali neophodnost ostvarivanja partnerstva sa udruženjima. Poznato je da udruženja, kroz projekte i aktivnosti, značajno doprinose razvoju društva i uspostavljanju demokratskih vrednosti i imaju mogućnost da dopru do svih slojeva stanovništva. Zbog toga smo proteklih pet godina, u partnerstvu sa lokalnim samoupravama, raspisivali konkurse za dodelu sredstava za podsticaj programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Konkursi Službe Koordinacionog tela imali su za cilj:

 1. Podizanju kapaciteta udruženja i organizacija civilnog društva u Preševu, Bujanovcu i Medveđi kroz realizovanje projekata od značaja za građane tri opštine; 
 2. Stvaranje klime saradnje i razumevanja svih etničkih zajednica koje žive u Preševu, Bujanovcu i Medveđi; 
 3. Podsticanje omladinskog aktivizma, realizacije omladinskih projekata i uključivanje mladih u Preševu, Bujanovcu i Medveđi u društvene tokove na lokalnom nivou;
 4. Saradnju i povezivanje udruženja  iz Preševa, Bujanovca i Medveđe;
 5. Podizanje nivoa znanja aktivista nevladinog sektora iz oblasti značajnih za civilno društvo;
 6. Podsticanje projekata u oblastima kulture (pozorišta, filma, književnosti, literarnih radionica, likovne umetnosti) i neformalnog obrazovanja;
 7. Podsticanje obrazovanja stanovništva;
 8. Zbližavanje mladih iz Preševa, Bujanovca i Medveđe sa vršnjacima iz drugih delova Republike Srbije;
 9. Poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama.

Konkursi su raspisivani na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije o prihvatanju Programa o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa. Sva sredstva za programe i projekte po ovom Programu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije. Postupak dodele sredstava sprovodila je komisija koju Odlukom formirala direktorka a Odluku o visini i dodeli sredstava donosi direktorka na predlog komisije. U radu komisije učestvovali su predstavnici opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Pravo učešća na konkursima za Udruženja imale su isključivo organizacije koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje su upisane u registar nadležnog organa i koje su svoje statutarne ciljeve ostvarivali u jednoj od oblasti u kojima se realizuju programi i projekti sa ciljevima navedenim u konkursima Službe Koordinacinog tela.

Navodimo najvažnije kriterijume za izbor projekata:

 1. kvalitet, originalnost, aktuelnost i značaj projekata za unapređenje stanja u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa;
 2. obrazac budžeta koji garantuje izvodljivost i održivost projekata;
 3. kapaciteti za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference;
 4. jasno merljivi rezultati u odnosu na predložene troškove koji će biti definisani u Smernicama konkursa;
 5. iskustvo u realizaciji projekata u oblastima navedenim u ovom programu;
 6. spremnost da grade partnerske odnose sa javnim i nevladinim sektorom i građanima i stepen uspešnosti u realizaciji projektnih aktivnosti ukoliko su već dobijali sredstva za realizaciju projekata

Sva udruženja kojima se odobrilo korišćenje sredstava, nakon predloga konkursne komisije i odluke direktorke o dodeli sredstava, bili su u obavezi da potpišu ugovor sa Službom Koordinacionog tela, kojim su se precizno regulisana prava i obaveze ugovornih strana, način realizacije programa i način izveštavanja o utrošenim sredstvima. Ugovorom o korišćenju bespovratnih sredstava predviđena je obaveza korisnika sredstava da vrati dodeljena sredstva u budžet Republike Srbije, u slučaju nenamenskog korišćenja istih. Takvih slučajeva Služba Koordinacinog tela nije imalu u svom petogodišnjem iskustvu prilikom dodele sredstava, realizacije i kontrole programa od javnog interesa koja realizuju udruženja na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.

RASPORED SREDSTAVA PO GODINAMA :

U periodu 2009 godine Služba Koordinacionog tela raspisala je dva konkursa za dodelu sredstava za projekte civilnog društva i podršku medijima. Komisiju za odabir projekata činili su po jedan predstavnik iz svake opštine i tri predstavnika Službe Koordinacionog tela. Koordinaciono telo je u 2009. godini za projekte udruženja i medija odobrilo 5.984.740,50 dinara. Podržan je ukupno 21 projekat udruženja i medija.

U periodu 2010 godine Služba Koordinacionog tela raspisala je tri konkursa za dodelu sredstava za projekte civilnog društva i podršku medijima. Komisiju za odabir projekata činili su po jedan predstavnik iz svake opštine i tri predstavnika Službe Koordinacionog tela. Koordinaciono telo je u 2010. godini za projekte udruženja i medija odobrilo 19.146.035,19 dinara. Podržano je ukupno 54 projekata udruženja i medija.

U periodu 2011 godine Služba Koordinacionog tela raspisala je tri konkursa za dodelu sredstava za projekte civilnog društva. Komisiju za odabir projekata činili su po jedan predstavnik iz svake opštine i tri predstavnika Službe Koordinacionog tela. Koordinaciono telo je u 2011. godini za projekte udruženja odobrilo 13.723.027,00 dinara. Podržano je ukupno 28 projekata udruženja.

U periodu 2012 godine Služba Koordinacionog tela raspisala je tri konkursa za dodelu sredstava za projekte civilnog društva i podršku medijima. Komisiju za odabir projekata činili su po jedan predstavnik iz svake opštine i predstavnici Službe Kordinacionog tela. Na tri konkursa Služba Koordinacionog tela odobrila je 7.789.880,00 dinara. Podržano je ukupno  22 projekta udruženja i medija.

U periodu 2013 godine Služba Koordinacionog tela raspisala je jedan konkurs za dodelu sredstava za projekte civilnog društva. Komisiju za odabir projekata činili su po jedan predstavnik iz svake opštine i predstavnici Službe Kordinacionog tela. Na jednom konkursu Služba Koordinacionog tela odobrila je 698.500,00 dinara. Podržana su ukupno 2 projekta udruženja.

U periodu avgust 2009 – april 2013 podržano je ukupno 127 projekata za udruženja i medije iz ove tri opštine i dodeljeno ukupno 47.342.182,69 din.

Projekti udruženja značajno su doprineli razvoju tri opštine. Ne želeći da izdvajamo nijedan projekat, navodimo da smo u proteklih pet godina podržali niz projekata iz oblasti kulture i informisanja, sporta, rodne ravnopravnosti, omladinskog aktivizma, učenja srpskog jezika kao nematernjeg, povezivanja pripadnika različitih etničkih zajednica koje žive na jugu Srbije. Udruženja su, uz pomoć sredstava koja su dobila na konkursu, organizovala pozorišne predstave i radionice, obuke novinara, studijske posete i brojne druge aktivnosti koje su unapredile kvalitet života u Preševu, Bujanovcu i Medveđi.

Služba Koordinacionog tela, u partnerstvu sa PBILD programom Ujedinjenih nacija, organizovala je prve nedelje juna 2011 godine i četvorodnevnu obuku za predstavnike nevladinih organizacija iz ove tri opštine sa juga Srbije. Fokus je bio na organizacijama čiji se projekti bave rešavanjem i adresiranjem pitanja mladih.

Obuka je imala za cilj jačanje kapaciteta i unapređenje znanja i veština omladinskih organizacija u radu na  programima iz oblasti kulturnih i obrazovnih politika, manjinskih i rodnih prava. Jedan deo obuke bio je posvećen i temama poput projektnog ciklusa, timskog rada i uloga u timu.

Šta je udruženje?

Prema odredbama Zakona o udruženjima (u daljem tekstu: Zakon), udruženje jeste dobrovoljna i nevladina neprofitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili Zakonom. Jedna od Ustavom zagarantovanih sloboda je i sloboda udruživanja. Ova sloboda je pravna garancija povezivanja više lica iz koje nastaje udruženje.

OBUKA ZA PREDSTAVNIKE CIVILNOG SEKTORA

NA OVOM LINKU MOŽETE SAZNATI DODATNE INFORMACIJE O KONKURSIMA SLUŽBE KOORDINACINOG TELA

 

homescontents