Socijalna davanja
                   

Socijalna pitanja i integracije

Opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa razvrstane su u grupu nerazvijenih područja i karakteriše ih, između ostalog, visoka stopa nezaposlenosti i siromaštvo. Imajući ovo u vidu, Koordinaciono telo je osmislilo niz programa koji za cilj imaju unapređenje kvaliteta života građana ove tri opštine. Cilj nam je da, pre svega, pomognemo najmlađima i da im obezbedimo što više mogućnosti za nesmetano i kvalitetno obrazovanje. Kroz programe nastojimo da osmislimo podršku za  učenike osnovnih i srednjih škola, kao i za studente iz ove tri opštine.

Sve programe Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa realizuje na osnovu Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe ostvarivanja i unapređenja socijalnih i manjinskih prava i posebnosti na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa. Ovaj Program, na početku svake kalendarske godine Vlada Republike Srbije usvaja Zaključkom.

Za učenike osnovnih škola svakog 1. septembra obezbeđujemo simboličan poklon. Svim đacima prvacima u Preševu, Bujanovcu i Medveđi poklanjamo školske torbe, i u njima, školski pribor koji im je potreban da pišu prva slova i brojeve – sveske, pernice, gumice, šestare, lenjire, olovke i drvene bojice. Do sada smo obradovali pet generacija đaka prvaka i njihovih roditelja, odnosno preko 5.500 mališana.  Služba Koordinacionog tela je za ovu aktivnost do sada izdvojila 15.245.199,72 dinara.

Za učenike srednjih škola iz Preševa, Bujanovca i Medveđe Služba Koordinacionog tela od 2009. godine dodeljuje stipendije u iznosu od 6.000,00 dinara mesečno. Stipendije se isplaćuju tokom čitave školske godine od septembra do juna. Neki od najvažnijih kriterijuma za dodelu stipendija su: visina primanja roditelja, odnosno staratelja, uspeh učenika u školi, kao i da li učenik ima oba roditelja. Od 2009. godine dodeljeno je 1.205 stipendija, a Služba Koordinacionog tela je za ovaj program ukupno izdvojila 45.754.082,00 dinara. Komisju za izbor stipendista čine predstavnici Službe Koordinacionog tela i tri opštine.

Služba Koordinacionog tela poslednje tri godine intenzivno osmišljava i projekte u oblasti visokoškolskog obrazovanja. U Medveđi su 2009. godine otvorena odeljenja Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Studentima albanske nacionalnosti obezbedili smo prevod najvećeg broja udžbenika za prve tri godine sa srpskog na albanski jezik. Svake godine smo dodeljivali jednokratne stipendije u iznosu od 7.000 dinara studenitma koji ostvare uslov za upis na narednu godinu studija.

Ekonomski fakultet iz Subotice Univerziteta u Novom Sadu je 2011. godine otvorio odeljenje u Bujanovcu. Za studente ovog odeljenja obezbedilo smo prevod udžbenika na albanski jezik, za one predmete za koje je, po planu fakulteta, predviđena nastava na albanskom jeziku. Uz podršku PBILD projekta opremili smo kompjutersku radionicu na odeljenju fakulteta, a Služba Koordinacionog tela je nabavila i nameštaj za nesmetan rad ove ustanove.

Posebno ističemo program dodele stipendija mladima u Preševu i Bujanovcu za studiranje na Univerzitetu u Novom Sadu. Kada smo pre tri godine počeli ovaj projekat, malo je ko verovao da će biti dovoljno zainteresovanih, naročito imajući u vidu da je studiranje u Novom Sadu isključivo na srpskom jeziku. Do sada je fakultete u Novom Sadu upisalo 44 mladih iz Preševa i Bujanovca, uglavnom iz srpske i albanske zajednice. Ove godine smo posebno zadovoljni što je prvi pripadnik romske zajednice dobio stipendiju za studiranje u Novom Sadu. Stipendisti primaju mesečnu stipendiju u iznosu od 45.000 dinara i to za plaćanje školarine ukoliko je reč o samofinansirajućim studentima, nabavku knjiga i troškove života u Novom Sadu. Postupak izbora stipendista je sledeći. U martu svake godine raspisujemo konkurs za stipendije za onoliki broj studenata koliko Služba Koordinacionog tela raspolaže u budžetu te godine. Tako smo prve godine imali 11 stipendista, druge 21, a a treće 12. Komisiju za izbor stipendista čine predstavnici Službe Koordinacionog tela i opština Preševo i Bujanovac. Stipendiju za studiranje dobijaju samo oni izabrani kandidati koji polože prijemni ispit, a stipendisti gube pravo na stipendiju ukoliko ne daju uslov za upis naredne godine. Na kraju 2013. godine, u Novom Sadu uči i živi 32 stipendista. Sa svim stipendistima održavamo redovan kontakt i oni ističu veliko zadovoljstvo ukazanom šansom.

Pored pomoći koju pružamo za obrazovanje, Služba Koordinacionog tela opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa obezbeđuje finansijska sredstva za lokalne samouprave, dodeljuje jednokratnu pomoć za ugrožene porodice. Do sada smo obezbeđivali i jednokratnu pomoć za nabavku mazuta opštinama, kao i Specijalnoj bolnici „Bujanovačka Banja“.

Kroz programe socijalnih davanja, Služba Koordinacionog građanima opština Preševo, Bujanovac i Medveđa obezbeđuje lakše uslove za život u oblastima obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne zaštite.