Ekonomija
                   

Ekonomski razvoj i infrastruktura

Koordinaciono telo za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa je, kao osnov ekonomskog oporavka i razvoja ovih opština, prepoznalo razvoj i ulaganje u privredu. Strateški prioriteti su – oporavak preduzeća koja su bila nosilac razvoja tri opštine, podrška malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama i privlačenje investicija u ove tri opštine.

Kada je reč o pdoršci malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama, Služba Koordinacionog tela je, u saradnji sa opštinama Preševo, Bujanovac i Meveđa i Privrednom komorom Srbije, 2012. godine sačinila program za dodelu bespovratnih sredstava privrednicima u ove tri opštine. Cilj ovog programa je podrška razvoju ekonomskih potencijala opština Preševo, Bujanovac i Medveđa i povećanju proizvodnje malih i srednjih privrednih društava, preduzetnika i poljoprivrednih zadruga. Sredstva su namenjena za mala i srednja privredna društva, preduzetnike i poljoprivredne zadruge koje imaju sedište u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Na osnovu programa, Služba Koordinacionog tela je u novembru 2012. godine raspisala konkurs za dodelu subvencija, za iznos sredstava od 40 miliona dinara za sve tri opštine. Konkurs je sprovela komisija u čijem radu su učestvovali predstavnici Službe Koordinacionog tela, predstavnici opština i nezavisni ekspert ekonomske struke. Od 40 privrednika koji su konkurisali, 15 privrednika je dobilo sredstva i to: 7 iz opštine Bujanovac, 5 iz opštine Preševo i 3 iz opštine Medveđa.

U 2013. godini, Služba Koordinacionog tela je ponovo raspisala konkurs za dodelu subvencija za iznos od 60 miliona dinara. Po sprovedenim konkursima, ukupno 22 privrednika su dobila sredstva i to: 10 iz opštine Bujanovac, 8 iz opštine Preševo i 4 iz opštine Medveđa.

U budžetu Službe Koordinacionog tela za 2014. godinu, za ovu namenu su izdvojena sredstva od 60 miliona dinara.

Realizacija programa za dodelu sredstava za subvencije je od strateškog interesa za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa. Rezultat sprovedenih konkursa je povećanje broja zaposlenih, osnaživanje malih i srednjih privrednih društva, preduzetnika i poljoprivrednih zadruga za efikasnije povezivanje na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu, unapređenje proizvodnje u cilju ekonomskog rasta, unapređenje konkurentnosti na domaćem i stranim tržištima i unapređenje proizvodnje namenjene izvozu ili supstituciji uvoza.

Koordinaciono telo je kao nastavak aktivnosti na podsticanju ekonomskog razvoja i privlačenju investicija u opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa u aprilu 2013. godine prvi Sajam investicionih potencijala.

U organizaciji Sajma investicionih potencijala pored Koordinacionog tela učestvovali su Privredna komora Srbije, opštine i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Preševa, Bujanovca i Medveđe.

Na Sajmu su opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa predstavile privredne potencijale i mogućnosti za ulaganje u ove tri opštine. Učesnici Sajma iz ovih opština su imali priliku da direktno razgovaraju sa potencijalnim partnerima – investicionim fondovima, lokalnim institucijama, državnim organima, drugim privrednim subjektima i bankama.

U vreme Sajma organizovan je i okrugli sto na temu „Program državne podrške malim i srednjim preduzećima – izvori finansiranja“ kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija i privrede, Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije. Predstavnici svih ovih institucija su potvrdili posvećenost ekonomskom razvoju i osnaživanju ovih nerazvijenih opština na jugu centralne Srbije.

Oporavak preduzeća koja su bili nosioci privrednog razvoja tri optšine izuzetno je važan za razvoj privrede na jugu Srbije. Od početka 2013. godine Koordinaciono telo posvećeno realizuje aktivnosti oživljavanja nekadašnjeg stožera ekonomskog razvoja Bujanovca, društvenog preduzeća „Gumoplastika“. „Gumoplastika“ je osnovana davne 1959. godine i  bavi se preradom plastike, gume, metala i obućarskom delatnošću.

Nad ovim preduzećem je pokrenut stečajni postupak 1998. godine. Zajedničkim naporima Vlade Republike Srbije i Koordinacionog tela „Gumoplastika“ je posle 15 godina izašla iz stečaja i započela drugu epohu u poslovanju kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Naredni korak Koordinacionog tela i opštine Bujanovac je pronalaženje investitora u cilju oživljavanja proizvodne delatnost ovog privrednog društva.

Ekonomski razvoj Preševa, Bujanovca i Medveđe ključni je prioritet Koordinacionog tela i Vlade Republike Srbije.

 

homescontents