Për ndarjen e subvencioneve ndërmarrjeve private
                   

Për ndarjen e subvencioneve ndërmarrjeve private

Realizimi i këtij projekti për ndarjen e subvencioneve është i një interesi strategjik për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë. Rezultati i këtij konkursi duhet të jetë rritja e numrit të të punësuarve, forcimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, forcimin e ndërmarrësve dhe kooperativave bujqsore, për një lidhje më të mirë në tregun lokal, rajonal dhe ndërkombëtar, përmirsimin e prodhimit me qëllim rritjen ekonomike, përmirsimin e konkurencës në tregun kombëtar dhe atë të jashtëm dhe përmirsimin e prodhimit për eksport apo zavendësim të inportit.

Kur është fjala për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ndërmarrsëve dhe kooperativave shërbimi i Trupit Koordinues në bashkpunim me komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë dhe me Odën Ekonomike të Sërbisë në vitin 2012 ka hartuar programin për dhënien e mjeteve të pa kthyeshme ndërmarrsëve të këtyre tri komunave. Qëllimi i këtij programi është mbështetja e zhvillimit të potencialeve ekonomike të komunave Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë dhe kooperativave bujqësore. Mjetet ishin të dedikuara ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ndërmarrsëve dhe kooperativave bujqsore të cilat e kanë selin në njërën nga këto tri komuna.

Në bazë të programit shërbimi i Trupit Koordinues në nëntorë të vitit 2012 ka shpallur konkurs për ndarjen e subvencioneve me një shumë prej 40 milion dinarëve për të tri komunat. Këtë konkurs e ka realizuar komisioni në punën e së cilit kanë marrë pjesë përfaqsuesit e shërbimit të Trupit Koordinues, përfaqsuesit e komunave dhe eksperti i pavarur në fushën e ekonomis. Nga 40 ndërmarrës sa kanë aplikuar, 15 prej tyre kanë fituar këto mjete edhe atë 7 ndërmarrës nga komuna e Bujanocit, 5 nga Presheva dhe 3 ndërmarrës nga komuna e Medvegjës.

Në vitin 2013 shërbimi i Trupit Koordinues përsëri ka shpallur konkurs për dhënien e subvencioneve me një vlerë prej 60 milion dinarëve. Me realizimin e këtij konkursi 22 ndëemarrës kanë përfituar këto mjete edhe atë 10 ndërmarrës nga komuna e Bujanocit, 8 nga Presheva dhe 4 ndërmarrës nga komuna e Medvegjës.

Në buxhetin e shërbimit të Trupit Koordinues për vitin 2014 për këtë qëllim janë paraparë 60 milion dinar.

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE PËR SUBVENSIONE SUBJEKTEVE EKONOMIKE NË PRONËSI PRIVATE PËR VITIN 2022, NË KOMUNAT PRESHEVË, BUJANOC DHE MEDVEGJË

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE PËR SUBVENSIONE SUBJEKTEVE EKONOMIKE NË PRONËSI PRIVATE PËR VITIN 2021, NË KOMUNAT PRESHEVË, BUJANOC DHE MEDVEGJË

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE PËR SUBVENSIONE SUBJEKTEVE EKONOMIKE NË PRONËSI PRIVATE PËR VITIN 2020, NË KOMUNAT PRESHEVË, BUJANOC DHE MEDVEGJË

RANG LISTA E SUBJEKTEVE EKONOMIKE TË APLIKUESVE TË CILËVE IU JANË NDARË MJETET PËR SUBVENSIONET NË VITIN 2018, NË KOMUNAT PRESHEVË, BUJANOC DHE MEDVEGJË

RANG LISTA E SIPËRMARRËSVE TË CILËVE IU JANË MIRATUAR MJETET PËR VITIN 2016

RANG LISTA PËRFUNDIMTARE E NDËRMARRËSVE TË CILËT KANË FITUAR SUBVENSIONE NË VITIN 2014

LISTA E NDËRMARRJEVE TË CILËT KANË MARRË MJETE NË KONKURSIN PËR MEDVEGJËN GUSHT 2013
Shkarko dokumentin

LISTA E NDËRMARRJEVE TË CILAVE U JANË NDARË MJETE NË KONKURSIN PËR NDARJEN E SUBVENCIONEVE NDËRMARRJEVE PRIVATE NË VITIN 2013.
Shkarko dokumentin  (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)

RANG LISTA E APLIKUESËVE NË KONKURS PËR NDARJEN E SUBVENCIONEVE NDËRMARRJEVE PRIVATE NË VITIN 2012 NË KOMUNAT PRESHEVË, BUJANOC DHE MEDVEGJË – 15.11.2012.
Shkarko dokumentin  (Në dispozicion vetëm në gjuhën serbe)