Arkiva e lajmeve
                   

RANG LISTA PËRFUNDIMTARE E NDËRMARRËSVE TË CILËT KANË FITUAR SUBVENSIONE NË VITIN 2014

1. dhjetor 2014.

Rang lista përfundimtare e ndërmarrësve të cilët kanë fituar subvensione në vitin 2014

 

1) komuna e Bujanocit

 

1. „ABI KOM 2011“ doo, Zona industriale bb, Bujanoc – vlera e mjeteve të pakthyeshme 3.000.000,00 dinarë;

2.„SELA KOMERC“ doo, Tërnoci i Madh, Bujanoc – vlera e mjeteve të pakthyeshme 2.800.000,00 dinarë;

3.„VUKI“, Marjan Maniq pr, fshati Zhbevac, Bujanoc – vlera e mjeteve të pakthyeshme 2.899.841,30 dinarë;

4. „GJORE“ doo, Krala Millutina 59, Bujanoc – vlera e mjeteve të pakthyeshme

2.020.200,00 dinarë;

5. STR„ILA“, Jaqima Gjoshiqa bb, Bujanoc – vlera e mjeteve të pakthyeshme 1.741.950,00 dinarë;

6.  „BUJA BAU“ doo, fsh. Bilaç, Bujanoc – vlera e mjeteve të pakthyeshme 2.695.000,00 dinarë;

7. Ragmi Ramadani pr, punëtoria „DEKORI“ doo, Tërnoci i Madh, Bujanoc – vlera e mjeteve të pakthyeshme 3.000.000,00 dinarë;

8. „EURO SKANDIK“ Tërnoci i Madh, Bujanoc – vlera e mjeteve të pakthyeshme 1.041.513,00 dinarë;

9. „EUROKOMERC COMPANY”, Jaqima Doshiqa 150, Bujanoc – vlera e mjeteve të pakthyeshme 2.590.000,00 dinarë;

10. SZR„ STANDARD“, Letovicë, Bujanoc – vlera e mjeteve të pakthyeshme 2.920.320,00 dinarë;

11. „Stemenik“ doo, Lilance, Bujanoc – vlera e mjeteve të pakthyeshme 2.292.360,00 динара;

12. „LIPA - BUJANOC“, Kosovska nr 8, Bujanoc – vlera e mjeteve të pakthyeshme 2.111.258,30 dinarë;

13. „STAR“, doo, Karagjorgje Petroviqa, Bujanoc – vlera e mjeteve të pakthyeshme 2.940.000,00 dinarë;

14. „TOMYPLAST“, Zona industriale bb, Bujanoc – vlera e mjeteve të pakthyeshme 2.839.037,70 dinarë.

 

Vlera e përgjithshme e mjeteve për komunën e Bujanocit: 34.891.480,30 dinarë.

 

2) komuna e Preshevës


1. SZR „DRILONI“, fsh. Geraj, Preshevë – 62 poena – vlera e mjeteve të pakthyeshme 3.000.000,00 dinarë;

2. „DEKOR М&В“doo, Corroticë bb, Preshevë – 54 poena – vlera e mjeteve të pakthyeshme 3.000.000,00 dinarë ;

3. „XENI PLAST“doo, fsh. Raincë, Preshevë – 51 poena - vlera e mjeteve të pakthyeshme 2.003.346,00  dinarë;

4. „ARSO COM“ doo, 19. Nëntori bb, Preshevë – 42 poena - vlera e mjeteve të pakthyeshme 2.861.460,00 dinarë;

5. „КЕМER“, Marshall Tita 56, Preshevë – 40 poena - vlera e mjeteve të pakthyeshme 1.000.000, dinarë.

Vlera e përgjithshme e mjeteve për komunën e Preshevës: 11.864.806,00 dinarë.

 

3) komuna e Medvegjës


1. „JABLLANICA FRUIT“ pr, Negosavlje bb, Medvegjë – vlera e mjeteve të pakthyeshme 3.000.000,00 dinarë;

 

Vlera e përgjithshme e mjeteve për komunën e Medvegjës: 3.000.000,00 dinarë.

 

Numri i përgjithshëm i firmave në tri komuna – 20.

Vlera e përgjithshme e mjeteve për tri komuna - 49.756.286,30 dinarë.