Остала документа
                   

Остала документа

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА

Студија о могућностима унапређења наставе и учења српског као нематерњег језика у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа

Студија изводљивости о могућностима развоја високог образовања на југу Србије (PDF)

МИР2 извештај за период јун - август 2007 (PDF)

МИР2 извештај за период децембар 2006 - фебруар 2007 (PDF)

МИР2 извештај за период септембар - новембар 2006 (PDF)

МИР2 извештај за период јун - август 2006. (PDF)

МИР2 извештај за период март - мај 2006 (PDF)

Извештај о раду за период јануар - јун 2006. године

АКЦИОНИ ПЛАНОВИ КООРДИНАЦИОНИХ ГРУПА ЗА 2006. ГОДИНУ  (.PDF)

МИР2 извештај за период децембар 2005 - фебруар 2006 (PDF)

ПРОГРАМ ПОЛИТИЧКО-БЕЗБЕДНОСНЕ СТАБИЛИЗАЦИЈЕ И ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ, ПРЕШЕВО И МЕДВЕЂА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2005. ДО 31.12. 2007. ГОДИНЕ (.PDF)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА САВЕТА МИНИСТАРА И ВЛАДЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА


Преузмите датотеке:

2005
2004
2000-2003